Reklam Üst

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilme süreci

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilme sürecinde sevinenler, üzülenler

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde yol haritası aşağı yukarı belli oldu. Cumhurbaşkanı tarafından Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklama ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde konuyu açıklamaya çalışacağız.

Beş başlıkta Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaların anlamı

Bu köşede sözleşmeli personellerin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili çok sayıda yazı kaleme alınmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında sözleşmeli personelin kadroya geçirilme sürecinde öngörülerimiz çerçevesinde bir düzenleme yapılacağı aşağı yukarı netleşmiştir.

Bu çerçevede, 28.11.2022 tarihinde Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalarda dikkat çeken hususlar şunlardır:
 • 1 Kamudaki sözleşmeli personellerden 3 yılı dolmuş olanların hemen aday memurluğa geçişi yapılabilecektir.
 • 2 Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Dolayısıyla mahalli idarelerde sözleşmeli çalışan personel de kadroya geçirilecektir.
 • 3 Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek.
 • 4 Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.
 • 5 Sözleşmeli personel uygulaması devam ediyor. Toplu sözleşme metninde yer alan sözleşmeli personeller arasındaki statü eşitliği sağlanıyor.
Geçmiş dönemlerde sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçirilenler için adaylık statüsü öngörülmemişti. Yeni düzenlemede memurluğa geçirilenler için adaylık düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı hususunda açıklığa ihtiyaç duyulmaktadır. Bize göre geçmişte olduğu gibi yeni düzenlemede de kadroya geçirilenler için adaylık süresi düzenlenmeyecektir.
Bu açıklamalar elbette sözleşmeli personelin yüreğine su serpmiştir. Ancak ister istemez bir grup sözleşmeli personel sevinememiştir. Zira sözleşmelilerden büyük bir kesim için belirli bir süre sonra kadroya geçiş imkanı zaten sağlanmıştı. Dolayısıyla büyük bir beklentiye giren sözleşmeli öğretmenler zaten belirli bir süre sonra kadroya geçebildikleri için yapılan açıklamalardan umduğunu bulamamışlardır.

Dokuz başlıkta Bakanlığın yaptığı açıklamaların anlamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sitesinde sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalara göre;

 • 1 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecektir.
 • 2 Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecektir.
 • 3 Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecektir.
 • 4 Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacaktır.
 • 5 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecektir.
 • 6 Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülmektedir.
 • 7 Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.
 • 8 Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından 657 sayılı Kanun’un 4/Bmaddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşası giderilecektir.
 • 9 Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak ve atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılamayacaktır.

Açıklamalardan nasıl bir sonuç çıkarmamız gerekiyor?

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada aday memurluk ifadesi varken Bakanlık tarafından yapılan açıklamada adaylık öngörülmemektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi bize göre de kadroya geçirilen sözleşmeli personel için aday memurluk statüsünün olmayacağını düşünüyoruz. Elbette nihai kararı Meclis verecektir.
Yine mevcut sözleşmeli personelin tamamının kadroya geçirileceği öngörülmektedir. Ancak bunlar için de 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecektir. Dolayısıyla sözleşmeli öğretmenlerin tamamı kadroya geçseler dahi dört yılı tamamlamadan bulundukları yerden ayrılmaları mümkün değildir. Bu durum ister istemez ciddi bir burukluk getirmektedir.
Sözleşmeli personel statüsü mevzuattaki karmaşa giderilerek devam ettirilecektir. Daha açık ifade ile çok sayıda mevzuat kapsamında görev yapan çok farklı statülerdeki sözleşmeli personellerin statüleri sadeleştirilecektir. Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi ise Anayasa’nın eşitlik ilkesi açıdan sorun çıkarabilir.
Ortaya çıkan sonuçtan genel olarak sözleşmeli öğretmenler haricindekiler memnun kalmıştır. Sözleşmeli öğretmenler için 3+1 formülüne göre kadroya geçiş imkanı halen mevcut olduğu için getirilecek düzenlemeler öğretmenleri çok da memnun etmemiştir. Her ne kadar mevcut sözleşmeli öğretmenlerin tamamı kadroya geçecek olsalar da dört yıl süreyle nakil hakları olmayacağı için istediklerine ulaşamamış oldular. Ancak mevcut sözleşmeli personel mevzuatında ciddi düzenlemeler yapılacağı için bize göre sorunlu birçok konuya çözüm üretilecektir diye düşünüyorum. Şimdiden bütün sözleşmelilerimize hayırlı olsun.
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilme süreci
Sözleşmeli personelin kadroya geçme durumları


Kaynak: Yenisafak

------------------
Haber (Ak Haber) | Google SEO (akblog.net)

1 Yorumlar

AK SEO |

 1. Sözleşmeli personel statüsü mevzuattaki karmaşa giderilerek devam ettirilecektir. Daha açık ifade ile çok sayıda mevzuat kapsamında görev yapan çok farklı statülerdeki sözleşmeli personellerin statüleri sadeleştirilecektir. Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi ise Anayasa’nın eşitlik ilkesi açıdan sorun çıkarabilir.

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

AK SEO |

Daha yeni Daha eski

Konu Üst Reklam

Konu Alt Reklam